Obavještenje – pošumljavanje

01 sep 2010

Obavještavamo vlasnike privatnih parcela (goleti i drugih nešumskih površina) na području Opštine Tivat, ukoliko žele da izvrše pošumljavanje svojih parcela, uprava za šume obezbjediće besplatne sadnice:

-bagrema,

-bora,

i drugih odgovarajućih sadnica za ovo područje.

 

Kako bi nove šume na tim zemljištima mogle imati značajniju ekološku i socijalnu funkciju.

 

Zainteresovani treba da se prijave u Opštini Tivat – Sekretarijat za finansije i ekonosmi razvoj do  15.oktobra 2010,kancelarija broj 20.

OPŠTINA TIVAT

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I

EKONOMSKI RAZVOJ