Donacija Humanitarnom društvu slijepih i civilnih invalida rata

23 jan 2023

Predstavnici Opštine Tivat danas su posjetili Humanitarno društvo slijepih i civilnih invalida rata – Tivat, na poziv članova udruženja, a povodom finansijske pomoći koju je lokalna uprava krajem prošle godine opredijelila za kupovinu specijalnih pomagala za potrebe pripadnika ove populacije. U toku je procedura za nabavku opreme, ukupne vrijednosti 1.113,00 eura, u vidu 5 karbonatnih bijelih štapova, govorećeg programa i računara sa specijalnom konfiguracijom.

Predsjednica društva Rajka Čavor zahvalila je predsjedniku opštine Tivat na razumijevanju lokalne uprave za njihove potrebe i podršci koja ih, kako je istakla, motiviše da nastave sa aktivnostima. Čavor je naglasila da je Opština u prethodnom periodu rad udruženja pomogla i preko konkursa za dodjelu sredstava NVO. „Kroz odobrene programe nabavili smo specijalne aparate za čitanje tekstova i literature, pametni telefon i specijalnu aplikaciju za direktan kontakt sa volonterima koji nam pomažu, zatim i GPRS uređaje za navigaciju. Uz podršku Opštine dali smo i društveni doprinos, realizacijom humanitarnih koncerata, a posljednji je održan prošlog ljeta. Mi želimo da budemo korisni članovi zajednice i doprinosimo građenju građanskog društva, koje pruža jednake mogućnosti svima.“

Predsjednik opštine Željko Komnenović istakao je da je Humanitarno društvo slijepih i civilnih invalida rata jedno od najvrijednijih tivatskih udruženja, te zaslužuje svaku vrstu podrške lokalne samouprave. „Drago nam je uvijek kada možemo da pomognemo, makar u nabavci pomagala koja olakšavaju svakodnevni život. Podršku ćemo nastaviti da pružamo i kroz dalje unaprijeđenje javne infrastrukture i prilagođavanje javnih ustanova i preduzeća osobama sa invaliditetom. Zahvaljujemo se gospođi Čavor na njenom dosadašnjem radu i ohrabrujem je za dalja angažovanja u kojima će uvijek imati našu podršku.“

U 2022. godini Opština Tivat realizovala je nekoliko projekata za lica sa invaliditetom, između ostalog i prilagođavanje zvaničnog sajta slabovidim i slijepim licima. U okviru investicionih radova, objekat Sportske dvorane prilagođen je OSI licima označavanjem parking mjesta i ugradnjom rampi na zadnjim ulazima, čime je omogućen pristup maloj sali i teretani, dok su u velikoj sali određene OSI pozicije na tribinama. Izvršena je i nabavka mobilijara za fizičko vaspitanje za djecu sa posebnim potrebama, a na dječijem igralištu na Seljanovu nedavno je postavljena OSI ljuljaska za djecu. U Opštini Tivat zaposleno je 8 OSI lica, čime je ispunjena norma propisana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

post slika