D.O.O. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

22 jul 2014

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2013.g  - dalje


Program rada sa finansijskim planom DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2014. godina - dalje

Zaključak o usvajanju programa rada sa finansijskim planom za 2014. godinu DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje


Odluka o Izvještaju o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ dalje

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje


ODLUKE:

 

 


SO od 25.07.2013.

  • Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „ Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
  • Odluka o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

SO od 28.12.2012.

  •   Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

SO od 06.11.2012.

  • Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

SO od 27.08.2012.

  • Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta  JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

SO od 17.07.2012.

  • Odluka o izmjenama odluke o organizovanju ViK - PDF