D.O.O. KOMUNALNO TIVAT

22 jul 2014

Spisak i cjenovnik komunalnih usluga - PDF


Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2013.g  - dalje


Program rada sa finansijskim planom DOO Komunalno Tivat za 2014 godinu - dalje

Zaključak o usvajanju programa rada DOO Komunalno sa finansijskim planom za 2014. godinu - dalje


Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat za 2015 godinu dalje

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ Tivat - dalje


ODLUKE:

 

 

SO od 25.07.2013.

  • Odluka o osnivanju DOO „Komunalno“ Tivat - dalje

SO od 20.06.2013.

  • Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „Komunalno“ Tivat - dalje

SO od 06.11.2012.

  • Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP „Komunalno“ Tivat  - dalje

SO od 27.08.2012.

  • Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta JP „Komunalno“ Tivat - dalje

SO od 17.07.2012.

  • Odluka o izmjenama odluke o organizovanju JKP - PDF