29.08.2022_Dopuna dnevnog reda VII sjednice Odbora povjerenika

  • Dopuna Odluke o davanju sagl. za odust.od žalbe P 1606 19 pdf
  • Predlog Odluke o imenovanju članova OD DOO Komunalno Tivat pdf
  • Predlog Odluke o razrješenju članova OD DOO ViK Tivat pdf
  • dopis DOO Vodovod i kanalizacija pdf
  • Propratni akt pdf
  • RIA OBRAZAC- Odluka o stavljanju van snage Odluke o osn. DOO Sportski centar Župa pdf

Ustanove Grada