DUP Golf i Donji Radovići zapad

03 aug 2011

DUP Golf i Donji Radovići zapad

Grafika:

01 topografsko-katastarska podloga - PDF

02 Izvod iz PUP-a - namjena povrsina - PDF

03 Izvod iz PUP-a - Seizmicka mikro rejonizacija - PDF

04 Izvod iz master plana - PDF

05 Analiza postojeceg stanja - PDF

06 Plan namjene povrsina - PDF

07 Plan parcelacije - PDF

08 Plan regulacije i nivelacije - PDF

09 Saobracajna infrastruktura - PDF

10 Elektroenergetska infrastruktura - PDF

11 Telekomunikaciona infrastruktura - PDF

12 Hidrotehnicka infrastruktura - PDF

13 Pejzazna arhitektura - PDF

 

Tekst:

SPU, 15.07-KOMPLET - PDF

DUP Golf i Donji Radovici zapad - PDF