DUP Golf i Donji Radovići zapad

03 avg 2011

DUP Golf i Donji Radovići zapad

Grafika:

01 topografsko-katastarska podloga – PDF

02 Izvod iz PUP-a – namjena povrsina – PDF

03 Izvod iz PUP-a – Seizmicka mikro rejonizacija – PDF

04 Izvod iz master plana – PDF

05 Analiza postojeceg stanja – PDF

06 Plan namjene povrsina – PDF

07 Plan parcelacije – PDF

08 Plan regulacije i nivelacije – PDF

09 Saobracajna infrastruktura – PDF

10 Elektroenergetska infrastruktura – PDF

11 Telekomunikaciona infrastruktura – PDF

12 Hidrotehnicka infrastruktura – PDF

13 Pejzazna arhitektura – PDF

 

Tekst:

SPU, 15.07-KOMPLET – PDF

DUP Golf i Donji Radovici zapad – PDF