DUP Župa Češljar – Anketni list

14 jan 2013

U skladu sa Odlukom o izradi DUP-a Župa Češljar ("Sl.list CG"-opštinski propisi 15/12) krenulo se sa pripremnim poslovima, koji predviđaju obilazak terena od strane obrađivaća plana, "Montenegroprojekt" iz Podgorice, kao i uključivanje javnosti u proces planiranja kroz postupak sprovođenja ankete.
Svi zainteresirani građani mogu popuniti anketne listiće i na taj naćin iskazati svoje potrebe, mišljenja i sugestije. Anketa ima za cilj da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zaineresovanih za planska rješenja na prostoru zahvata predmetnog DUP-a.

Anketni listići mogu se preuzeti na  arhivi Opštine Tivat ili preko sajta  www.opstinativat.com , a krajnji rok za njihovo dostavljanje je do 04.02.2013.godine na šalteru arhive Opštine Tivat.

Anketni list možete preuzeti -  ovdje

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine