EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA KROZ PODSTICANJE PREDUZETNIŠTVA

15 maj 2014

U organizaciji opštine Tivat i uz podršku OSCE Misije u Crnoj Gori, u petak i subotu biće održana dvodnevna obuka žena za Ekonomsko osnaživanje kroz podsticaj ženskog preduzetništva, u prostorijama Centra za obuke (zgrada Stare opštine). Nakon pohađana seminara polaznice će dobiti sertifikate.
Ekonomsko osnaživanje žena predstavlja osnov jačanja njihove uloge u društvu i put ka održivom ekonomskom razvoju. Ekonomska samostalnost žena je ključ njihove sveukupne ravnopravnosti. Ovo je predviđena aktivnost iz tivatskog Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti koji je za 2014 g. podržala je OSCE Misija u Crnoj Gori. Seminar će pohađati 15-ak učesnica koje se nalaza na Birou rada ili su kroz različite obuke pokazale zainteresovanost za ovu edukaciju.
Programom je predviđena edukacija i stručna podrška ženama koje žele da započnu posao ili da ga unaprijede, povećaju nivo znanja, vještina i broj kontakata neophodnih za uspješno bavljenje preduzetništvom. Seminare će im održati iskusni i eminentni stručnjaci iz ove oblasti, na kojem će moći razraditi  svoje biznis ideje, tehnike prikupljanja ideja, steći informacije o registraciji privrednog društva, elementima finansijskog plana privrednog društva i sl.