EVROPSKI DAN PARKOVA

27 maj 2015

Evropski dan parkova, koji je odložen u ponedeljak 25. maja usled loših vremenskih prilika, obilježen je u srijedu 27. maja sa početkom u 10 časova, kada je Opština Tivat - Zeleni tim, u saradnji sa preduzećem “Komunalno” d.o.o., OŠ “Drago Milović” i Muzičkom školom Tivat, uz prisustvo predstavnika Turističke organizacije Tivat i NVO „Evropski dom Tivat“, organizovala ekološki čas za učenike II razreda OŠ “Drago Milović” u Velikom gradskom parku.
Prisutnima se obratila Tatjana Jelić, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, a Tanja Krstović, inženjer hortikulture iz službe zelenila komunalnog preduzeća, održala je ekološki čas i upoznala učenike sa vrijednostima parkova, različitim elementima koji ih krase i značaju sadnje zelenila. Prisutni su imali priliku da uživaju u zvicima flaute učenica Muzičke škole Tivat, Rezede Valejeve i Katarine Lazinice, u klasi nastavnice Brune Matijević. Učenici učenika II razreda OŠ “Drago Milović“, Svetlana Golić, David Joković, Teodora Komnenović, Lara Vujović i Pavle Petrović pripremili su recitacije, a Pavla Petrović je pripremila i priču o Evropskom danu parkova.

Povodom Evropskog dana parkova, Opština Tivat – Zeleni tim, obezbijedila je sadnice pet bijelih jasenova (Fraxinus excelsior L.), pet crnika (Quercus ilex L.), tri parocije (Parrotia persica C.A.Mey.) i tri košćele (Celtis australis L.), od kojih je većina tokom proteklih nekoliko dana već zasađena u parku. Uz pomoć Tanje Krstović i radnika komunalnog preduzeća, učenici su u parku posadili tri stabla parocije, rijetke endemske vrste čiji je prirodni areal rasprostiranja sjeverni Iran i zapadni Turkmenistan, čime je obogaćen botanički fond Velikog gradskog parka.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

2 (Medium) 3 (Medium)
4 (Medium)

post slika