Finansije stabilne, predložen prvi set mjera

20 maj 2020

Finansijski sistem Opštine Tivat je uravnotežen, ostvarenje budžeta u realnim, očekivanim okvirima što znači da Tivat u potpunosti nastavlja uspješno, planirano i promišljeno da se suočava sa svim posljedicama svjetske pandemije koronavirusa, saopštio je predsjednik Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac, uoči današnje, 34. redovne sjednice Skupštine opštine.

Na dnevnom redu, pored ostalog, naći će se i Informacija o radu Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje i epidemiološkoj situaciji ali i Odluka o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat.

„Dakle, najteži period - borba sa koronavirusom je uspješno završen i ušli smo u etapu suočavanja sa ekonomskim posljedicama pandemije, fazu u kojoj su sada svi ekonomski sistemi u svijetu.

Mjere podrške privredi i građanima koje je predložila Opština Tivat predstavljaju samo prvi set mjera, koje će u predstojećem periodu biti promišljeno primjenjivane, unapređivane i implementirane, u saradnji sa privrednicima, preduzetnicima i svim predstavnicima privrede Tivta“, ocijenio je predsjednik.

Pored ostalog, Odjeljenje za lokalne javne prihode će za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad bio zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja Crne Gore, odložiti plaćanje poreske obaveze za period od 90 dana. Takođe, biće omogućeno odlaganje plaćanja poreza na nepokretnosti za tekuću godinu na način da se plaćanje prve rate odlaže do 31.08.2020. godine, a druge rate do 30.11.2020. godine.

Uz to, poreski obveznici se oslobađaju plaćanja poreza na nepokretnosti za 2020. godinu za zemljište koje je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti a taxi udruženja i preduzetnici se oslobađaju plaćanja naknada za licencu za period od 19.marta do 31.decembra. Umanjuje se obaveza plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Tivat za 2020. godinu u iznosu od 50 %. Oslobađaju se od plaćanja lokalne komunalne takse privredni subjekti za prvih šest mjeseci 2020. godine. Takođe, oslobađaju se plaćanja zakupnine zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Opštine Tivat, u djelatnostima čiji je rad zabranjen tokom epidemije.

„Obavezali smo upravne i odbore direktora u privrednim društvima čiji je osnivač opština kao i savjete javnih ustanova da donesu svoje programe mjera ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije i da ih do 27.05.2020. godine, dostave Skupštini Opštine Tivat“, dodao je predsjednik Kusovac.

Posebnom Odlukom biće predloženo izvođenje građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone 2020. godine u cilju što kvalitetnije naplate komunalija.

„To su smo neke od predviđenih mjera koje ćemo primijeti kako bi se posljedice svjetske pandemije što manje osjetile u Tivtu.

Opština planira i značajne mjere uštede kroz smanjenje troškova materijala, usluga i drugih rashoda Opštine, što će u predstojećem periodu biti predstavljeno građanima“, najavio je predsjednik.

U toku trajanja mjera za sprečavanje i suzbijanje novog korona virusa, kapitalni troškovi su svedeni na troškove za realizaciju glavnih i započetih  projekata od izuzetne važnosti, a to su završavanje izgradnje kružnih tokova, prev faze šetališa Belani, izgradnja sportskih terena Donja Lastva, te sanacija lokalnih puteva čiji izvor finansiranja su sopstveni prihodi.

„Dakle,  Opština Tivat posluje potpuno stabilno. Imajućí u vidu sve okolnosti, finansijski sistem je uravnotežen, a ostvarenje budžeta u realnim, očekivanim okvirima“, istakao je predsjednik.

Na dan  11. maja stanje novčanih sredstava na žiro računu Opštine Tivat iznosilo je 890.095,41 €. Na isti dan prethodne godine stanje novčanih sredstava na žiro računu Opštine Tivat bilo je 1.189.579,99 eura.

Razlika u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 299.484,58 € je posledica krize prouzrokovane virusom COVID-19, i predstavlja umanjenje od oko 25%.

„Očekivano, ali je i predviđeno našim mjerama rasterećenja privrede i građana, najznačajnije umanjenje prihoda je u dijelu naplate poreza na nepokretnosti i dohodak fizičkih lica, kao i na promet nepokretnosti.

Dakle, ostvarenje budžeta je dobro, redovno se izmiruju obaveze i realizuju kapitalni projekti a u junu se očekuje prihod po osnovu dobiti preduzeća čiji je osnovač Opština Tivat.

Tivat u potpunosti nastavlja uspješno, planirano i promišljeno da se suočava sa svim posljedicama svjetske pandemije koronavirusa“, zaključio je predsjednik.

post slika