STABILNE FINANSIJE, USKORO RASPISIVANJE NOVIH TENDERA, REALIZOVANE INVESTICIJE 5,5 MILIONA €

26 feb 2019

Solventnost i likvidnost Opštine Tivat ni u jednom momentu nisu bile dovedene u pitanje. Nema nikakvih bojaznih za naš finansijski sistem. Štaviše, na tekućim operativnim računima Opštine Tivat nikada nije bilo manje od dva miliona eura i to je minimum ispod kojeg ne idemo - saopštio je predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac na današnjoj  konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati rada organa uprave i službi Opštine Tivat u prošloj i plan rada u tekućoj godini.

Govoreći o sredstvima na računu u Atlas banci koja je u stečaju, Kusovac je saopštio da je Opština Tivat u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom finansija i drugim opštinama koje su takođe deponenti, i prati razvoj situacije u vezi sa ovom finansijskom ustanovom.

„Ne smatram da su izgubljena naša sredstva u toj banci, već vjerujem da će kroz proces dokapitalizacije biti nađeno rješenje da se iskoriste. Opština Tivat, kroz isplate zarada zaposlenima, postepeno umanjuje sredstva na tekućem računu u toj banci“, dodao je Kusovac.

Prema njegovim riječima, unapređenje uslova života i rada u Tivtu i realizacija kapitalnih projekata i investicija najvažnije su aktivnosti u prošloj godini.

„U ovoj godini treba završiti čišćenje lučice Kalimanj, izgradnju Centra za djecu sa posebnim potrebama, za šta je već izabran izvođač radova, a u toku je završna faza izrade projektne dokumentacije za tri kružna toka i bulevar. Slijede i tenderi za izmještanje dalekovoda u Gradiošnici, asfaltiranje lokalnih puteva vrijedno 800 hiljada € te raspisiavnje tendera za saobraćajnicu MR2“, najavio je Kusovac.

Aktivnosti Opštine Tivat u prethodnoj godini obilježila je realizacija projekata u cilju razvoja grada u svim oblastima. Ostvareni su rezultati na svim poljima, počev od putne infrastrukture, komunalne djelatnosti, podrške razvoju poljoprivrede, a najviše na unapređenju kulture i kulturnog ambijenta.

„Planirani Budžet Opštine Tivat za 2018. godinu iznosio je 20.119.000,00 €. Uz stalnu kontrolu zahtjeva dospjelih na plaćanje, kontrole potrošnje svih organizacionih jedinica i svakodneno sravnjivanje uplata, postignuto je ostvarenje rashoda u iznosu od 13.655.243,72 € što predstavlja 67,87% planiranog budžeta, kao i ostvarenje prihoda u iznosu od 17.334.362,11 € odnosno 86,16%“, rekao je Kusovac.

On je dodao da je razvoj javne infrastrukture bio u fokusu rada lokalne uprave u 2018. godini, pa je započeta ili nastavljena realizacija najvažnijih projekata iz šireg spektra razvoja infrastrukture – od kulturne, sportske i obrazovne, do vodovodne i saobraćajne.

„Među najvećim i najznačajnijim izdvajanjima u prošloj godini je ulaganje u objekte i infrastrukturu iz oblasti kulture – samo u strogom centru grada ukupno vrijednu 1,2 miliona €. Pored sanacije najzanačajnijih kulturnih objekata, raspisani su tenderi za adaptaciju košarkaškog terena u gradskom parku i adaptaciju pomoćnog stadiona FK Arsenal. U tivatske škole, vrtiće i obrazovanje najmlađih uloženo je oko 150.000,00 €“, dodao je predsjednik.

U skladu sa programom rada, a u okviru Programa uređenja za 2018. godinu, Direkcija za investicije je realizovala projekte vrijedne 5.438.556,13 €.

Prema riječima direktora Bogdana Čučkovića u toku su radovi na drugoj fazi saobraćajnice MR1 prema naselju Luštica Bay, adaptacija JU Muzej i galerija, rekonstrukcija velike sale Centra za kulturu, a očekuje se i tehnički prijem saobraćajnice Župa – Češljari.

„Okončana je izgradnja prve faze i, nakon završene eksproprijacije, počela izgradnja II faze MR1 saobraćajnice na Luštici. Takođe je završena rekonstrukcija cjevovoda na potezu od kotorske raskrsnice do Solila za vodosnabdijevanje Luštice“, naveo je Čučković. Ove dvije investicije ukupno su vrijedne 5,7 miliona odnosno 787 hiljada eura.

Prema riječima menadžera Opštine Marka Petričevića, radovi na šetalištu Lungo mare u Krašićima biće okončani do Prvog maja a šetalište svečano otvoreno 21. maja. „Nailazimo na velike opstrukcije nelegalnih graditelja u priobalju ali smo vrlo odlučni da završimo projekat“, rekao je Petričević.

Opština i TO Tivat će, po riječima predsjednika, izmiriti po 50 odsto po izvršnom sudskom rješenju po tužbi na oko 300 hiljada € koliko je za neplaćanje autorskih prava podnijela organizacija PAM.

„Radi se o tužbama za autorska prava na muzički segment novogodišnjih dočeka 2015, 2016, i 2017. godine. Za dočeke 2018. i 2019. smo u razgovoru sa PAM-om, smanjili potraživanja sa ukupno oko 180 hiljada na oko 20 hiljada €. Sve će biti do kraja godine“, objasnio je Kusovac.

press3

 

post slika