Formirano lokalno partnerstvo za zapošljavanje – članovi lokalnog tima potpisali sporazum o partnerstvu za zapošljavanje opštine Tivat

20 feb 2020

U prostorijama Opštine Tivat, u sredu 19. februara održan je inicijalni sastanak članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje opštine Tivat, formiranog Rješenjem Predsjednika opštine Tivat, sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore i tima za sprovođenje EU-SOPESS projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori“. Učesnici sastanka raspravljali su o projektu koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a ima za cilj  izgradnju kapaciteta lokalnih aktera za uključivanje u partnerstva za podsticanje zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa na lokalnom nivou. Projekat nudi tehničku pomoć jedinicama lokalnih samouprava u uspostavljanju lokalnih partnerstava i izgradnja njihovih kapaciteta za izradu lokalnih strategija zapošljavanja za period od najmanje tri godine i odgovarajućih akcionih planova za 2021. godinu i osmišljavanju mjera i inicijativa koje su potrebne ciljnim grupama u opštinama. Projekat će takođe da obuči po pet predstavnika lokalnih partnerstava za izradu, implementaciju i praćenje projekata u skladu sa procedurama i zahtjevima Evropske Unije. Lokalna partnerstva uključuju predstavnike lokalne uprave, poslodavaca, institucija obrazovanja, nevladinog sektora, biroa Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad.

Na sastanku je potpisan i Sporazum o partnerstvu za zapošljavanje opštine Tivat, kojim su bliže definisane uloge i zadaci tima. Potpisnici Sporazuma, članovi Lokalnog tima, prema riječima sekretara Sekretarijata za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat Petra Vujovića, predstavljaju ključne subjekte u koncipiranju odgovarajućih strateških dokumenata koji se tiču zapošljavanja, kao i preduzimanja svih aktivnosti u cilju smanjenja nezaposlenosti na lokalnom nivou. Kroz prezentaciju Lokalno partnerstvo za zapošljavanje, zadatke projekta i smjernice u izradi Lokalne strategije zapošljavanja predočila je rukovoditeljka tima za sprovođenje EU-SOPESS projekta "Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori" Meri Lorenčić. Ona je naglasila da će izrada lokalnih strategija započeti u martu tekuće godine, a da će se njima adresirati realni izazovi lokalnih tržišta rada i definisati prioriteti, ciljevi i ciljne grupe karakteristične za svaku pojedinu opštinu. Članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje opštine Tivat čine predstavnici opštine Tivat Marko Petričević-menadžer opštine i Petar Vujović-Sekretar sekretarijata za turizam i preduzetništvo koji ujedno i Predsjedava Partnerstvom, Sandra Kapičić i Antonia Kelava – rukovoditeljke kadrovskih službi kompanija Adriatic Marinas d.o.o i Luštica Development a.d, Slaven Ćipranić, osnivač i predstavnik Regionalnog centra za obuku – ZOPT iz Tivta, Biljana Račeta –predsatvnica ZZCG-Biro rada Tivat, te Aleksandra Radojević i Ivana Marković kao predstavnice Fakulteta za mediteranske poslovne studije, odnosno NVO “Udruženje ugostitelja i hotelijera” iz Tivta.

post slika

Galerija