54 ulice u Tivtu dobile novi naziv

21 feb 2020

Predsjednik opštine Tivat, dr Siniša Kusovac, doneo je odluku o privremenom davanju naziva ulica na teritoriji opštine Tivat br.01-021/20-115/3 od 18. februara 2020. Odluka je doneta u skladu sa članom 10a Zakona  o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (Sl.list Crne Gore br054/11, 026/12, 027/13, 062/13, 012/14, 003/16, 031/17, 086/18 i 03/20).

Ovom Odlukom utvrđeni su privremeni nazivi za 54 ulice koji su određeni po numeričkim i geografskim pojmovima u skladu sa Zakonom, dok su  sastavni djelovi ove Odluke i grafički prikazi ulica.

Odluka će važiti do stupanja na snagu skupštinske odluke o nazivima ulica.

Takođe, za navedene ulice shodno Odluci, kao i za ulice u naseljima koje već imaju naziv, a kojima do sada nijesu dodijeljeni brojevi, na terenu se vrši  popis objekata (poslovnih i stambenih zgrada) kojima će biti dodijeljeni brojevi.

Odluka - PDF

Grafički prikaz ulica - PDF

post slika