GLAVNA KNJIGA 2017

22 jun 2017
OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA
1. Biljana Krivokapić

Kablovsko distributivni sistem

„M-KABL“ d.o.o. iz Podgorice

Opština Tivat

Data saglasnost na elaborat

2. Biljana Krivokapić

Održavanje glisera

Boris Božinović iz Tivta

Opština Tivat

Data saglasnost na elaborat

3. Biljana Krivokapić

Hibridna optičko-koaksijalna mreža

„M:TEL“ d.o.o. iz Podgorice

Opština Tivat

Data saglasnost na elaborat

4. Biljana Krivokapić

Javni prolaz ispod lokalnog puta Tivat – Radovići
„SEA TRADE” d.o.o. iz Kotora
Opština Tivat

Data saglasnost na elaborat
 5. Biljana Krivokapić  Auto-servis

„ŽIX COMPANY“ d.o.o. iz Tivta

Opština Tivat
Data saglasnost na elaborat
6. Biljana Krivokapić

Izgradnja dijela obalnog šetališta od stacionaže 0+1555,39 do stacionaže 0+1971,00 sa proširenjima, KO Krašići, u zahvatu Državne studije lokacije “Sektor 29”

Direkcija za investicije

Opština Tivat
Data Saglasnost na elaborat