GODINA DANA UPOTREBE SISTEMA 48 U OPŠTINI TIVAT

20 okt 2017

Opština Tivat već godinu dana primjenjuje „Sistem 48“ – informacioni sistem koji građanima omogućava jednostavnu prijavu komunalnog problema i povratnu informaciju o statusu rješavanja istog u roku od 48 sati. U prvih 12 mjeseci rada sistema evidentirane su 543 prijave, od kojih je 501 zatvorena uspješno, 4 neuspješno, za 29 prijava utvrđena je nenadležnost lokalnih službi, dok je 9 prijava odbijeno zbog nedostatka informacija.

Razvrstano po službama najveći broj prijava za koje je utvrđena nadležnost primilo je „Komunalno doo“, ukupno 170 (dominantno vezano za javnu rasvjetu, čišćenje ulica i održavanje parkovskog mobilijara). Na adresu „Vodovoda i kanalizacije“ pristiglo je 155 prijava i uglavnom su se odnosile na pucanje cijevi. Komunalnoj policiji proslijeđeno je 129 prijava koje su se uglavnom odnosile na nepropisno parkiranje i buku, Služba za inspekcijske poslove rješavala je po 41 prijavi (dominantno problem nelegalne gradnje), dok je Azil primio 19 prijava koje su se odnosile na problem sa psima lutalicama.

Goran Božović„Sa zadovoljstvom možemo reći da je projekat koji je bio predviđen strateškim planom razvoja grada zaživio. Bilo je to novo iskustvo za lokalnu samoupravu i sve njene službe obuhvaćene sistemom. Uspostavljen je nov i drugačiji način komunikacije sa građanima i uspješno smo ovladali sistemom koji predstavlja značajnu olakšicu građanima kada je u pitanju rješavanje komunalnih problema. Odvažili smo se među prvima u Crnoj Gori načiniti iskorak u pružanju usluga građanima u navedenom smislu, što je za očekivati od Opštine Tivat koja je lider u mnogim pozitivnim praksama u državi. Uspjeli smo iskoristiti informacione tehnologije na pravi način. Prva smo opština u Crnoj Gori koja je za Sistem 48 izradila i android aplikaciju za pametne mobilne uređaje“, saopštio je Goran Božović, rukovodilac Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove u Opštini Tivat.

„Računajući validne prijave za koje je utvrđena nadležnost navedenih službi uspješno je zatvoreno skoro 100% prijava. Svaka uspješno zatvorena prijava ne podrazumijeva da je problem u konačnom  riješen, što zavisi i od složenosti prijavljenog problema, ali je dokaz da su službe na usluzi građanima, da reaguju i da pružaju informacije vezano za rješavanje datog problema. Sve ovo znači da sistem postiže svrhu postojanja i da su službe bliže građanima.“ zaključuje Božović. 

Građani komunalni problem mogu prijaviti putem android i web aplikacije, emailom, putem SMS-a, Vibera, ili telefonskim putem, 24 sata 365 dana u godini. Nadležne službe za rješavanje problema izlaze na teren i u roku od 48 sati građanin dobija informaciju o statusu rješavanja prijavljenog problema. Rok od 48 časova teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema. Preko sistema je moguće prijaviti probleme čije je rješavanje u nadležnosti „Komunalnog“ doo Tivat, „Vodovoda i kanalizacije“ doo Tivat, Komunalne policije Opštine Tivat, Službe za inspekcijske poslove Opštine Tivat i Azila. Značajna prednost ovog sistema je što građani prilikom prijavljivanja problema biraju jednu od ponuđenih kategorija, te nijesu u obavezi znati koja je služba nadležna za rješavanje problema, jer su kategorije sistemski vezane za nadležne službe. Brojni benefiti pored navedenih su  i efikasniji, odgovorniji, racionalniji i transparentniji rad nadležnih službi, mogućnost kratkoročnog i dugoročnog planiranja, koordinacija rada organa, formiranje informacione baze podataka, što sveukupno vodi boljem, kvalitetnijem odnosu sa građanima. Sistem je zvanično u upotrebi od 04. oktobra 2016. godine, dok je android aplikacija puštena u rad u junu 2017. godine.

post slika