GRAĐANIMA PRIRUČNIK SA MJERAMA PREVENCIJE ŠTETNOG UTICAJA VODA

07 dec 2018

Opština Tivat, Komunalno doo, Vodovod i kanalizacija, te Služba zaštite i spašavanja pripremile su priručnik sa mjerama prevencije štetnog uticaja voda namijenjen građanima.

„U skladu sa principima zaštite životne sredine, kvalitetno upravljanje bujičnim i atmosferskim vodama može se ostvariti saradnjom i zajedničkim djelovanjem svih subjekata koji su uključeni u zaštitu od štetnog dejstva voda a time i zaštitu građana“, saopštio je Petar Vujović, v.d. sekretara sekretarijata za turizam i preduzetništvo koji je priremio priručnik.

Mjere prevencije podrazumijevaju odgovorno ponašanje prema koritima kanala i bujica. To znači da nije poželjno bacati smeće, građevinski otpad i ispuštati septičke jame u ove kanale.
Druga mjera podrazumijeva monitoring stanja korita, rešetki, propusta i slično u blizinama objekata, parcela i kuća.
Radnici preduzeća „“Komunalno“ d.o.o su tokom ljeta, naročito u tivatskom polju pored Aerodroma, očistili kanale i uredili okolni teren, što je, tokom nedavnih poplava, značajno ublažilo posljedice poplava koje su zadesile tivatsku opštinu.

„Propusti, rešetke, korita kanala i bujica u blizini objekata i parcela moraju biti očišćeni. Sve nepravilnosti i neodgovorno ponašanje prema koritima rijeka, kanal i slično, treba da budu prijavljeni upravi za inspekcijske poslove (032 662 546)“, navodi se u priručniku koji će biti podijeljen domaćinstvima na teritoriji tivatske opštine.

„Pred nama su padavine i pogoršanje vremenskih prilika. Cilj akcije je preventivno djelovati i na vrijeme uticati da štetno djelovanje voda na stambene objekte, privredne objekte, saobraćajnice i dr. bude što manje“, dodao je Vujović.
Priručnik se može preuzeti i na sajtu www.opstinativat.com i klikom OVDJE

Priručnik

post slika