Idejna rješenja Izmjene i dopune UP “Pržno I”

19 jan 2015

01 Situacioni prikaz urbanistickog rjesenja – dalje

02a Situacioni prikaz parternog rjesenja – dalje

02b Situacioni prikaz parternog rjesenja – dalje

03 Situacioni prikaz – presjeci – dalje

04 Idejno rjesenje hotela – dalje

04f Idejno rjesenje hotela – dalje

04g Idejno rjesenje hotela – dalje

04h Idejno rjesenje hotela – dalje

04a Idejno rjesenje hotela – dalje

04a-I Idejno rjesenje hotela – izgledi – dalje

04b Idejno rjesenje hotela – dalje

04c Idejno rjesenje hotela – dalje

04d Idejno rjesenje hotela – dalje

04I preseci – dalje

05 Idejno resenje -Objekti hotela – dalje

05-I Idejno resenje -Objekti hotela -preseci – dalje

06b Idejno rjesenje depadanasa – dalje

06c Idejno rjesenje depadanasa – dalje

06I Idejno rjesenje depadanasa-izgledi – dalje

06a Idejno rjesenje depadanasa – dalje

06II Idejno rjesenje depadanasa-izgledi – dalje

07 Idejno rjesenje – Pomocni objekti – dalje

08 Idejno rjesenje -3D prikaz – dalje

08a Idejno rjesenje -3D prikaz – dalje

09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija) – dalje

09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija) Situacija – dalje