Idejna rješenja Izmjene i dopune UP “Pržno I”

19 jan 2015

01 Situacioni prikaz urbanistickog rjesenja - dalje

02a Situacioni prikaz parternog rjesenja - dalje

02b Situacioni prikaz parternog rjesenja - dalje

03 Situacioni prikaz - presjeci - dalje

04 Idejno rjesenje hotela - dalje

04f Idejno rjesenje hotela - dalje

04g Idejno rjesenje hotela - dalje

04h Idejno rjesenje hotela - dalje

04a Idejno rjesenje hotela - dalje

04a-I Idejno rjesenje hotela - izgledi - dalje

04b Idejno rjesenje hotela - dalje

04c Idejno rjesenje hotela - dalje

04d Idejno rjesenje hotela - dalje

04I preseci - dalje

05 Idejno resenje -Objekti hotela - dalje

05-I Idejno resenje -Objekti hotela -preseci - dalje

06b Idejno rjesenje depadanasa - dalje

06c Idejno rjesenje depadanasa - dalje

06I Idejno rjesenje depadanasa-izgledi - dalje

06a Idejno rjesenje depadanasa - dalje

06II Idejno rjesenje depadanasa-izgledi - dalje

07 Idejno rjesenje - Pomocni objekti - dalje

08 Idejno rjesenje -3D prikaz - dalje

08a Idejno rjesenje -3D prikaz - dalje

09 Referentni primjeri - (arhitektonika i materijalizacija) - dalje

09 Referentni primjeri - (arhitektonika i materijalizacija) Situacija - dalje