II JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2017. GODINU

07 aug 2017

Na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list RCG" - opštinski propisi, br. 08/05 i "Sl.list CG" - opštinski propisi, br. 02/09 i 06/09), raspisuje se II JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2017. GODINU - opširnije