Izmjene i dopune urbanističkog projekta “Pržno I”

19 jan 2015

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UP “Pržno I” – dalje


Usvojeni plan Izmjene i dopune UP “Pržno I”:

Tekst plana – dalje

Plan – dalje

Idejna rješenja – dalje


Analizički podaci 24.04.2014 – dalje

Separat Izmjene i dopune UP “Pržno I” – dalje


 Arhiva – dalje