Info dan u Tivtu povodom Međunarodne terenske vježbe BALANCE

04 okt 2022

Međunarodna terenska vježba na temu reagovanja u slučaju zemljotresa u okviru projekta BALANCE – Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu, koji se implementira u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, a realizuje ga Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore u saradnji sa 13 organizacija iz Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Bugarske, Italije, Grčke, Kipra i Španije, biće održana na području Boke Kotorske (teritorije opština Tivat, Kotor i Herceg Novi) u periodu od 10. do 14. oktobra 2022godine.

U sklopu BALANCE projekta biće organizovane štabne vježbe, vježbe komandnog mjesta i terenske vježbe na temu zemljotresa, sa akcentom na zaštitu kulturnih dobara i pružanju podrške djeci i osobama sa posebnim potrebama. Učešće u aktivnostima uzeće i pripadnici Službe zaštite Opštine Tivat, a samoj vježbi prethodiće kampanje/info dani u Tivtu, Kotoru i Herceg Novom.

Kampanja za opštinu Tivat planirana je za srijedu /5.10./ na Trgu Magnolija u vremenu od 10 do 12 časova.

Na međunarodnoj terenskoj vježbi očekuje se veliki broj učesnika iz Crne Gore i inostranstva, a planirano je i učešće operativnih timova iz Albanije, Bugarske, Italije, Grčke, Kipra i Španije i timova Crvenog krsta Srbije i Slovenije. Na vježbi će učestvovati i crnogorski tim za traganje i spašavanje iz ruševina, tim Crvenog krsta Crne Gore kao i tim EU za civilnu zaštitu.

post slika