Informacija o otvorenom javnom pozivu za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore

15 feb 2017

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo opštine Tivat obaviještava sve zainteresovane privredne subjekte kao i NVO sa teritorije naše opštine da je otvoren Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore.
Javni poziv realizuje Privredna komora Crne Gore sa ciljem da se podstakne razvoj i realizacija inovativnih, investicionih projekata i inicijativa koje mjerljivo doprinose smanjenju nivoa emisije CO2 u sektoru turizma. Ono što je novina u odnosu na ranije pozive je da pravo učešća, pored javnih preduzeća i ustanova, imaju privredna društva i preduzetnici kao i Nevladine organizacije sa sjedištem u Crnoj Gori.


Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 6. april 2017. godine do 15:00h. Više detalja, kao i aplikaciona forma može se naći na sledećem linku: http://www.privrednakomora.me/sadrzaj/projekat-razvoj-niskokarbonskog-turizma-u-crnoj-gori-javni-poziv
Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo opštine Tivat stoji na raspolaganju za partnerstvo i pomoć u apliciranju na projektima koji su u skladu sa strateškim pravcima razvoja naše opštine. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 661-309 ili na mail: preduzetnistvo@opstinativat.com