Izgradnja 35kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 110/35kV „Tivat – Račica“-

25 jul 2017

 

Obavještenje- dalje
Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja- PDF