PONOVNI SASTANAK O PREVENCIJI POŽARA U OPŠTINI

25 jul 2017

U Kabinetu Predsjednice opštine Tivat dr Snežane Matijević, ponovo je (ponedeljak, 24. jul) održan sastanak sa Mjesnim zajednicama. Predmet razgovora bili su požari koji su se u prethodnom periodu dogodili na području poluostrva Luštica. Ključna tema sastanka odnosila se na uspješno obavljene zadatke Mjesnih zajednica čijom se realizacijom značajno doprinosi prevenciji požara. Popisana su sva raspoloživa terenska vozila, kao i bunari i bistjerne. Istaknut je poseban doprinos prevoznika Lakičević, Tujković i Klakor koji su dobrovoljno, obezbjeđujući cistijerne, učestvovali u prevozu vode do ključnih požarišnih lokacija i na taj način značajno doprinijeli efikasnijem suzbijanju vatrene stihije.

Rukovodstvo MZ Krašići zajedno sa velikim brojem građana bilo je veoma aktivno u rješavanju ključnih, na prethodnom sastanku, dogovorenih zadataka: okošen je plac oko crkve sv. Nikole u gornjim Krašićima, formirane su patrole zadužene za obilazak i dežurstva na teritoriji gornjih i donjih Krašića. Zajedno sa MZ Krtoli organizovano je košenje puta Gošići - gornji Krašići. Takođe, i u okviru ostalih Mjesnih zajednica uvedena su dežurstva. Košenjem pješačkih staza teren je učinjen značajno pristupačnijim za praćenje i kontrolu stanja na terenu kada je u pitanju prevencija požara. Kako bi se građani i turisti na teritoriji naše opštine informisali o svim važnim segmentima koji mogu doprinijeti suzbijanju potencijalnih požara, u svim Mjesnim zajednicama postavljeni su plakati o zabrani loženja i paljenja vatre na otvorenim javnim površinama.

Sastankom je predsjedavala Predsjednica opštine. Osim predstavnika Mjesnih zajednica u radu su učestvovali i sledeći opštinski organi: Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, Služba zaštite i spašavanja, Služba za inspekcijske poslove, komunalna policije, članovi Službe predsjednika, kao i predstavnik MUP-a i direktor Komunalnog preduzeća Tivat. Prema dogovoru naredni sastanak održat će se u narednih petnaest dana.

 

post slika