Izgradnja helidroma, Porto Montenegro

09 sep 2014


Obavještenje – dalje

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje


Obavještenje – dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje