Prijedlog tačaka dnevnog reda XVII sjednice SO

09 sep 2014

1. Davanje saglasnosti na Ugovor o zajedničkoj gradnji autobuske stanice - dalje

2. Predlog Odluke o imenovanju Žirija za dodjelu novembarske nagrade, Nagrade i Javnih priznanja - dalje

3. Predlog Odluke o imenovanju članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija - dalje

4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu - dalje

5. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika - dalje

6. Predlog Odluke o dopuni Odluke o auto taksi prevozu - dalje

7. Predlog Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat - dalje

8. Predlog Odluke o prodaji kat.parcele 417/18,417/21,417/25,417/27 i 460/71 k.o. Nikovići - dalje

9. Odbornička pitanja i odgovori - dalje