IZGRADNJOM GLAVNOG BULEVARA U TIVTU SAOBRAĆAJ U TOM GRADU BIĆE EFIKASNIJI

05 aug 2019

Izgradnjom glavnog bulevara u Tivtu biće pospješena efikasnost saobraćaja za građane tog grada i turiste a Tivat će postati još bolja turistička destinacija, ocijenio je predsjednik tivatske Opštine, Siniša Kusovac.

On je danas, povodom predstavljanja glavnog projekta bulevara u Tivtu dužine 4,1 km, kazao da je predračunska vrijednost tri kružna toka u kapitalnom budžetu 1,8 miliona eura.

Predstavljanje projekta je upriličeno za organe lokalne uprave.

„Može se desiti da bude i manja vrijednost, imajući u vidu ponuđaće koji će dati ponudu. Naša je projekcija da se počne sa izgradnjom kružnih tokova i priključaka, da bismo mogli na takav način što bolje i kvalitetnije rasteretiti saobraćaj. Projekat ima pet faza, i sukcesivno ćemo raditi fazu po fazu“, kazao je Kusovac.

Prema njegovim riječima, kad su u pitanju kružni tokovi eksproprijacija je kompletirana, a za ostali dio je to urađeno u 90 odsto slučajeva.

Kusovac je kazao da je, kad je u pitanju finansiranje, projekat predviđen Budžetom Opštine Tivat.

Direktor firme GPC doo iz Podgorice, koja je obrađivač projektne dokumentacije za izgradnju glavnog bulevara kroz Tivat, Ivan Ševaljević, pojasnio je da je osnovna karakteristika budućeg bulevara širina koridora od 18 metara sa dvije saobraćajne trake po smjeru.

„Jedan metar je razdjeljno ostrvo i po dvije pješačke staze od po dva metra. Ukupna širina koridora je 19 metara, i mi smo se uklopili duž cijelog bulevara u tu ukupnu širinu koja je eskpropisana od strane Opštine Tivat“, naveo je Ševaljević.

On je kazao da je po projektnom zadatku, predviđeno pet faza projekta, pojašnjavajući da tih pet faza predstavljaju tri kružna toka i otvorenu trasu koja spaja te kružne tokove.

„Planskim dokumentima su bila predviđena dva kružna toka, ali se u toku realizacije projekta i sagledavanja svih činjenica – saobraćajnog toka, potreba lokalnog i tranzitnog stanovništva, došlo do zaključka da bi bilo dobro projektovati i kod Doma vojske kružni tok koji bi bio uklopljen u gabarite koji su nam stavljeni na raspolaganje i samim tim, što je moguće više, da se obezbijedi što veća protočnost saobraćaja izgradnjom još jednog kružnog toka“, rekao je Ševaljević.

On je istakao da su ubijeđeni da će se ovim bulevarom obezbijediti bolja povezanost sa prigradskim naseljima.

„Značajno je napometi da će se ovakvim načinom priključivanja osigurati veća bezbjednost, svih onih koji gravitiraju ka tom bulevaru, odnosno svih onih koji se priključuju na taj bulevar. To je osnovno, a samim tim imaćemo i veću prohodnost i projektovanu brzinu na tom bulevaru“, rekao je Ševaljević.

On je kazao da će najveći izazovi prilikom rada na bulevaru biti što se radovi odvijaju u urbanoj zoni, koja je, kako je pojasnio, pod velikim pritiskom saobraćaja, pogotovo u ljetnoj sezoni.

„Biće izazovno da izvođač koji bude izabran da radi svih pet faza, bude kompetentan i dovoljno opremljen i sposoban da izvodi radove u ovakvim teškim i zahtjevnim uslovima, zbog odvijanja prevelikog saobraćaja kojeg smo svjedoci u ljetnjim mjesecima“, kazao je Ševaljević.

On je rekao da postoji predlog da se radovi, ukoliko to bude bilo moguće, izvode tokom zime.

„Prijedlog je da se uvrsti u izbor ponuđača da na ovom projektu radi ponuđač koji je spreman da radi u više smjena, da bi se što brže završili radovi, što kvalitetnije i sa što manje opterećenja za lokalno i ljude koji prolaze ovom rutom“, naveo je Ševaljević.

Tender za izgradnju bulevara biće raspisan sljedećeg mjeseca.

post slika