IZVJESTAJ

26 maj 2011

26. maj 2011. Opština Tivat nastavlja sa stručnim usavršavanjem svojih pripravnika, te je u tu svrhu danas u prostorijama nove opštinske zgrade organizovana kratka prezentacija o modalitetima  izrade projekata sa kojima bi se moglo aplicirati na otvorenim pozivima za sredstva iz IPA fondova.  Na praktičnom primjeru već urađenog projekta, prezentaciju je održao Koordinator tima za upravljanje projektima u Opštini Danilovgrad, Darko Mrvaljević,  a prisutne je pozdravio Savjetnik Predsjednika za ekonomska pitanja i međunarodne odnose, Petar Vujović.

Osim što ovakav način rada predstavlja pomoć u radu i učenju mladih ljudi koji su tek počeli svoj pripravnički staž, ovo je i primjer dobre međuopštinske saradnje.

 

post slika