Saopstenje za javnost-Energetski menadžment

30 maj 2011

Savjetnik Predsjednika Opštine, Petar Vujović, ujedno i Energetski Menadžer Opštine, i Tonko Lukšić – izvršni direktor JKP kao član radne grupe na izradi plana upravljanja energetskom efikasnošću, uzeli su učešće na dvodnevnoj radionici „Upravljanje energijom“ koja se održava u periodu od 25-26. Maja u Hotelu Mediteran u Bečićima. Zakon o energetskoj efikasnosti je prepoznao jedinice lokalnih samouprava kao veoma važnog učesnika u uspostavljanju ambijenta u oblasti energetske efikasnosti i s tim u vezi propisao niz obaveza, kao što su: izrada trogodišnjih programa i jednogodišnjih planova poboljšanja energetske efikasnosti i izvještaja o njihovoj implementaciji, uspostavljanje informacionog sisitema za praćenje energetske potrošnje u objektima, sprovođenje enrgetskih pregleda i upravljanja energijom (energetskog menadžmenta). Prvog dana radionice organizatori ( Ministarstvo Ekonomije u okviru projekta „Tehnička podrška za implemenetaciju sporazuma o Energetskoj zajednici u Crnoj Gori „- finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u CG) su upoznali učesnike sa politikom energetske efikasnosti i Zakonom o energetskoj efikasnosti, te izložili osnovne tehnike upravljanja energijom i procjenu investicija u oblasti energetske efikasnosti. Danas je na redu stručni, odnosno tehnički dio prezentacije, koji pokriva teme enrgetski efikasnih motora, omotača zgrade,  HVAC (grijanje, ventilacija i klimatizacija) te energetsku efikasnost u sistemu vodosnadbjevanja- frekventna regulacija.

KABINET PREDSJEDNIKA