Izvještaj sa III sastanka radne grupe za izradu LPUO

18 apr 2013

Dana 17.04.2013.godine u opštini Tivat je održan 3. Sastanak radne grupe za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom. Sastanku su pored eksperta projektnog tima Mr Čađenović Novaka i predstavnika domaćina prisustvovali i predstavnici opština Kotor i Ulcinj. U okviru radnog dijela sastanka gospodin Čađenović je prisutnim predstavnicima predstavio prikupljene podatke od strane Opštine i JP Komunalno iz Tivta. Navedene su dogovorene i realizovane aktivnosti kao i prateći rezultati što je prisutne predstavnike potaklo na diskusiju. Na kraju sastanka precizirane su obaveze koje se odnose na prikupljanje podataka za potrebe tehničko-finansijskog dijela baze podataka. Slijedeći sastanak je zakazan za srijedu 24.aprila.