POBJEDNICI KVIZA“ZNAM ŠTA HOĆU, DROGU NEĆU“ IDU NA NAGRADNI IZLET

17 apr 2013

Opština Tivat  je obilježila Međunarodni dan zdravlja organizovanjem Kviza znanja o bolestima zavisnosti pod nazivom „Znam šta hoću, drogu neću“.                   
Prvo mjesto i samim tim i prvu nagradu osvojila je ekipa I razreda gimanazije SMŠ Mladost Tivat.Nagrada je jednodnevni izlet do Podgorice.
Obzirom da se radilo o Kvizu znanja ideja  je da i izlet ima edukativni karakter i zbog je opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti omogućila posjetu JU ZA SMJEŠTAJ REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PAS-A - KAKARIČKA GORA u Podgorici, kako bi učenici proširili svoje znanje i samim tim se upoznali i sa načinima rada i metodama koje koristite u resocijalizaciji korisnika PAS-a.
Ovu  ustanovu će posjetiti učenici u četvrtak 18 aprila. Uprava Srednje škole Mladost je preduzela sve neophodne radnje za dobijanje saglasnosti učenika kao i pratnju od strane razrednog starješine.
Takođe veliki doprinos oko organizacije su imale Vršnjačke edukatorke inače spoljne saradnice Kancelarije. Izuzetno korisno za učenike će biti obraćanje dr.Ljubinka Kaluđerovića inače vođe njihovog stručnog tima koji bi im  predočio  način rada, iskustva i upoznao ih sa ovom jedinom državnom ustanovom koja se bavi resocijalizacijom korisnika PAS-a.