Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu Lokalnog plana kontrole populacije pasa na teritoriji opštine Tivat u periodu 2024-2029. godine

15 dec 2023