Izvještaj

10 nov 2011

Dana 07. i 08. novembra u Kolašinu u hotelu Lipka održana je prva radionica u sklopu projekta Procjena tehnoloških potreba (TNA) u Crnoj Gori uz primjenu TNA Priručnika i pristupa *učenje na primjerima*
Cilj radionice je bio definisanje razvojnih prioriteta i prioritetnih sektora za smanjenje emisija i za adaptaciju na klimatske promjene.
Prvog dana radionice govorilo se o samom projektu TNA, potrebi integracije klimatskih promjena u nacionalne politike, značaju prenosa tehnologija za politiku klimatskih promjena, razvojnim prioritetima u kontekstu klimatskih promjena.Rađena je takođe i identifikacija razvojnih prioriteta  gdje su učesnici radionice po grupama definisali prioritete po sektorima iz oblasti životne sredine, ekonomskog razvoja  i društvenog razvoja.
Drugog dana radionice se govorilo o klimatskim promjenama u kontekstu globalnih odgovotra,pristupa EU i poziciji Crne Gore, smanjenju emisija gasova staklene bašte u Crnoj Gori, o sektorima od značaja za smanjenje emisija gasova staklene bašte,definisanje prioritetnih sektora u cilju prilagođavanja na klimatske promjene iz oblasti prirodnih resursa ekonomskog sektora i javnog zdravlja.
Prestavnik Opštine Tivat na predmetnoj radionici bio je Kljajević Žarko dipl.ing.z.ž.s. službenik Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine koji je uzeo aktivno učešće u radu grupa po pitanju životne sredine.