IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE I OSTVARIVANJU FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE

23 jun 2014

- Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu - detaljnije

- Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017. godinu - detaljnije

- Godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine Tivat za 2018. godinu - detaljnije

- Godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine Tivat za period od 01.07.2017. do 31.12.2018. - detaljnije

- Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2016. godinu - dalje

- Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2015. godinu - dalje

- Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2014. godinu - dalje

- Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu - dalje 

- Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2012. godinu - dalje

Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2011. godinu - dalje

- Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2010. godinu - dalje