Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem o reviziji za 2012. godinu JP „Komunalno“ Tivat

14 jun 2013

IZVJEŠTAJ  O  RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2012. GODINU – dalje

Odluka Zavrsni racun za 2012 god – dalje

Komplet obrazac godisnjeg izvjestaj za 2012 – dalje

Izvjestaj Revizora 2012god – dalje

Rjesenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti revizije – dalje

Uputstvo od 2009 god – dalje

Odluka Izvjestaj za 2012 god – dalje