Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem o reviziji za 2012. godinu JP „Komunalno“ Tivat

14 jun 2013

IZVJEŠTAJ  O  RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2012. GODINU - dalje

Odluka Zavrsni racun za 2012 god - dalje

Komplet obrazac godisnjeg izvjestaj za 2012 - dalje

Izvjestaj Revizora 2012god - dalje

Rjesenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti revizije - dalje

Uputstvo od 2009 god - dalje

Odluka Izvjestaj za 2012 god - dalje