JAVNA RASPRAVA – ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU HOTELSKOG KOMPLEKSA NA LOKACIJI PLAVI HORIZONT

04 okt 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta „QD Hotel i Property Investment Montenegro“ d.o.o. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelskog kompleksa na lokaciji Plavi horizont, uvala Pržno, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine kancelarija broj 216 iil u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me ili veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 31.10.2019.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u poslovnim prostorijama „QD Hotel i Property Investment Montenegro“ d.o.o. Radovići, Opština Tivat, dana 01.11.2019. godine, sa početkom u 10 časova.

Elaborat - PDF