JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/CA RADNE GRUPE ZA USKLAĐIVANJE OPŠTINSKE STRATEGIJE ZA MLADE 2017 – 2021 SA ZAKONOM O MLADIMA I NACIONALNOM STRATEGIJOM

02 okt 2019

Na osnovu člana 14 Zakona o mladima ("Sl. list CG" br. 25/19), Člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG", br. 02/18 i 34/19) i člana 72 Statuta opštine Tivat ("Sl. list CG", br. 24/18), Predsjednik Opštine Tivat, donosi ODLUKU O USKLAĐIVANJU OPŠTINSKE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD 2017 - 2021 U OPŠTINI TIVAT SA ZAKONOM O MLADIMA I NACIONALNOM STRATEGIJOM 2017 - 2021

ODLUKA O USKLAĐIVANJU OPŠTINSKE STRATEGIJE ZA MLADE - PDF

JAVNI POZIV - PDF