JAVNA RASPRAVA NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJECRPNIH STANICA LS2 I LS3 SA POTISNIM CJEVOVODIMA I GRAVITACIONIM KOLEKTOROM

23 apr 2018

Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat - PDF
Elaborat - PDF