JAVNA RASPRAVA NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – REKONSTRUKCIJA OBALE SELJANOVO

23 apr 2018

Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat - PDF
Elaborat - PDF