JAVNA RASPRAVA – NACRT ODLUKE O DONOŠENJU PROJEKTA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ULIČNE MREŽE “IZNAD MAGISTRALE” NA POTEZU OD LEPETANA DO GRADIOŠNICE U OPŠTINI TIVAT

27 aug 2018

Javna rasprava će se trajati od dana 03.09.2018. do 18.09.2018. godine. Centralna javna rasprava će se održati dana 18.09.2018 godine sa početkom u 18h u Multimedijalnoj Sali opštine Tivat.

ODLUKA - dalje
PLAN JAVNE RASPRAVE - dalje
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACRTA ODLUKE - PDF