JAVNA RASPRAVA – NACRT STATUTA OPŠTINE TIVAT

05 jul 2018

 

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE - dalje
PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje
NACRT STATUTA OPŠTINE TIVAT - dalje
ZVANIČAN PREDLOG STATUTA OPŠTINE TIVAT - dalje