PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXI SJEDNICE

05 jul 2018

1.Odluka o prestanku mandata Predsjednici Opštine - dalje
2.Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine - Janović - dalje
3.Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine - Maslovar - dalje
4.Predlog Odluke o davanju ovlašćenja potpredsjedniku Opštine - dalje
5.Predlog Statuta Opštine Tivat - dalje
6.Plan i program rada JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim planom za 2018.godinu - dalje
7.Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Tivat za 2017 - dalje
8.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem revizora doo Komunalno - dalje
9.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem revizora VIK za 2017 - dalje
10.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem revizora doo Parking servis za 2017 - dalje
11.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem revizora doo Autobuska stanica Tivat za 2017 - dalje
12.Izvještaj o radu za 2017 godinu doo Vodacom Tivat - dalje