JAVNA RASPRAVA O IZGRADNJI LOKALNOG OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA – JAVNE GARAŽE

12 okt 2016

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima urbanističko tehničkih uslova i sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg intersa i to javna garaža na UP 134, u zoni „A”, u zahvatu DUP-a Tivat Centar održati će se u periodu od 12.10.2016.godine do 22.10.2016.godine
Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetne dokumente može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08-11 sati u zgradi Opštine Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata ( I sprat, kanc.br.5).
Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije.

Kompletnu dokumentaciju mozete pregledati na linku - dalje