Javna rasprava o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Tivat

21 mar 2024
Javna rasprava će trajati 15 dana. Javna rasprava će se održati od 21. 3. 2024. godine do 4. 4. 2024. godine. Nacrt odluke će se:
  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u zgradi organa uprave Opštine Tivat u prostorijama Sekretarijata za finansije, kancelarija broj 19.
  • - centralna javna rasprava povodom Nacrta naznačene odluke, održaće se u Multimedijalnoj sali zgrade Opštine Tivat dana 3. 4. 2024. godine, sa početkom u 12.00 časova.
Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat. Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi da učestvuju u javnoj raspravi. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 4. 4. 2024. godine:
  • - putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg Magnolìja
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail: finansije@opstinativat.me
Nadležni Sekretarijat za finansije razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti.

Program javne rasprave - PDF

Odluka o utvrdjivanju nacrta odluke o izmjenama Odluke poreza na nepokretnosti - PDF

Predlog Odluke o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Tivat - PDF
post slika