JAVNA RASPRAVA O NACRTU DRŽAVNOG PLANA EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA 2019-2028 I NACRTA IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

03 maj 2019

Ministarstvo ekonomije upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta tekst Nacrta izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028 godine.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 16. maja 2019. godine na e-mail adresu: primjedbe.koncesije@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica (sa naznakom “Javna rasprava – Nacrt izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028. godine).

Nacrt Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina 2019-2028 i  Nacrt izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina 2019-2028 možete preuzeti na veb-sajtu Ministarsva ekonomije.

http://www.mek.gov.me/rubrike/javnerasprave/198469/Javna-rasprava-o-Nacrtu-izvjestaja-o-Strateskoj-procjeni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-Drzavnog-plana-eksploatacije-mineralnih-siro.html