JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROCJENE RIZIKA I PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD ZEMLJOTRESA ZA OPŠTINU TIVAT

09 jul 2019

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje

NACRT PROCJENE RIZIKA - dalje

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD ZEMLJOTRESA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT - dalje