JAVNA RASPRAVA O NACRTU DUP-a „LEPETANE“

01 aug 2018

Vršilac dužnosti predsjednika opštine, dana 01.08.2018. godine, utvrdio je Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, sa Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu DUP-a „Lepetane“, održaće se u periodu od 02.08.2018. godine do 21.08.2018. godine (ukupno 20 dana).

Za vrijeme trajanja Javne rasprave uvid u predmetni Nacrt može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova u zgradi Opštine Tivat - Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata (I sprat, kancelarija br.5), kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Prezentacija Nacrta plana, uz učešće obrađivača „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ iz Podgorice,održaće se dana 06.08.2018. godine sa početkom u 18:00 časova, u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade Opštine Tivat.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u Javnoj raspravi o predmetnom Nacrtu plana, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju direktno na arhivu Opštine Tivat ili putem e-mail adrese: javna.rasprava@opstinativat.com.

Nacrt plana možete pogledati i na ovom linku: https://stari.opstinativat.me/index.php?option=com_content&view=article&id=1806&lang=me