Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „PRŽNO I“

10 jun 2014

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „PRŽNO I“, održati će se u periodu od 11.06.2014.godine do 20.06.2014.godine (10 dana). - detaljnije