Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021

24 jan 2020

Program Javne rasprave – pdf

Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021 – pdf