Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat

14 nov 2012

Program javne rasprave - dalje

Nacrt Odluke o izmjenama Statuta - dalje

Obrazlpženje za izmjene Statuta - dalje