OPŠTINA TIVAT U KAMPANJI ”NAĐI VREMENA DA BUDEŠ TATA” SA ODJELJENJEM ZA RODNU RAVNOPRAVNOST CG

13 nov 2012

U saradnji sa Odjeljenjem za rodnu ravnopravnost  Ministarstva pravde i ljudskih  prava Crne Gore, i Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost, pokrenuta je  kampanja  „Nađi vremena da budeš tata“.
Cilj kampanje je da promoviše veće učešće očeva u porodičnim aktivnostima.
Unapređenje ljudskih prava žena i postizanje rodne ravnopravnosti nije samo međunarodni standard i zakonodavni okvir, već je neophodno da se ti standardi pretoče u svakodnevni život.
Koordinatorka za poslove rodne ravnopravnosti u Opštini Tivat mr.Darka Ognjanović danas će održati sastanak sa radnom grupom koja će raditi na izradi predloga nacrta Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti i na tom sastanku biće distribuiran materijal za institucije, NVO i sve građane koji se žele uključiti u ovu akciju.
Na talasima radio Tivta već ide džingl o ovoj kampanji.

post slika